ربات‌های خدماتی:

این ربات‌ها، به طور معمول کارهای کسل‌کننده، خطرناک و تکراری را از قبیل نظافت برای کمک در امور کارهای خانه انجام می‌دهند.

شکل بالا: ربات‌های خدماتی


لینک های مرتبط: