ربات‌های چند چرخ:

وقتی که چرخ‌های ربات زیاد شود، به همان نسبت طراحی آن هم پیچیده می‌شود؛ چرا که برای حرکت مستقیم باید تمامی چرخ‌ها با سرعت یکسان بچرخند. تفاوت سرعت در ربات‌هایی با فرمان دیفرانسیلی، باعث می‌شود ربات از مسیر مستقیم منحرف شود. تفاوت سرعت در بین چرخ های یک طرف ربات باعث می شود چرخی که سرعتش کمتر است ناکارآمد شود.


گاهی چرخ‌های آزاد، اضافه می شود که حرکت ربات را با دقت بیشتری اندازه‌گیری می‌کنند. افزودن این چرخ ها روی برخی که به موتور وصل است، مانع ایجاد لغزش و حرکات دیگر می شود که این موجب بروز خطا است. مریخ پیماها ربات‌های (Sojourner, Spirit, Opportunity) شش چرخ هستند که بعد از پرتاپ روی سطح مریخ حرکت کردند. از این ربات ها برای آزمایش خاک، مشاهده سطح مریخ و دیدن چیزهای جالب در آنجا استفاده می شود. سیستم تعلیق این ربات ها به گونه ای است که همزمان شش چرخ آنها با سطح در تماس است و ربات می تواند روی سطوح شیب دار یا شنی، حرکت کند.


لینک های مرتبط: