ربات Sweeper: ربات چیدن میوه هوشمند

0

ربات Sweeper یک ربات چیدن میوه هوشمند بوده که در یک گلخانه تجاری تولید شده است. طراحی ربات Sweeper به گونه‌ای است که در یک سیستم کشت ردیفی کار نموده و یک محصول دارای میوه‌های غیر خوشه‌ای و انسداد برگ را پشتیبانی می‌نماید. تست‌ها در یک گلخانه تجاری با یک سیستم 2 طبقه V-type کاشت انجام شد. نتایج اولیه آزمون نشان داد که با استفاده از یک محصول تجاری قابل تجدید برای تقلید از شرایط مورد نیاز قابل بهره برداری است.

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور هلند 
  • نام سازنده: Sweeper

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, Sweeper, اخبار رباتیک, اخبار, ربات چیدن میوه, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)