ربات‌های صنعتی:

ربات صنعتی، صنعتی، ربات‌های صنعتی

ربات صنعتی: این ربات‌ها براساس تعریف استاندارد ISO، بازویی است چند منظوره با امکان برنامه ریزی مجدد و کنترل خودکار، که حداقل در سه محور قابل برنامه پذیر می باشد. اینگونه ربات‌ها اغلب در صنعت و تولید انبوه کاربرد دارند. ذخیره چند موقعیت خاص در حافظه و حرکت به آن موقعیت‌ها در زمان‌های مختلف است. به طور مثال یک ربات که اشیا را از یک جا به جای دیگر منتقل می‌کند، احتمالاً از یک برنامه ساده بردار و بذار تبعیت می‌کند که براساس آن شی را از مکان اولیه برمی دارد و به نقطه دوم انتقال می‌دهد.

شکل بالا: بازوهای رباتیک صنعتی


لینک های مرتبط: