ربات Snake: ربات مار هوشمند

0

ربات Snake یک مار رباتیک هوشمند بوده که با ترکیب اشکال ساده مانند خط مستقیم، قوس دایره‌ای و مارپیچ، روش طراحی فرم مورد نظر یک ربات مار را پیشنهاد داده‌اند. علاوه بر این، فرم تقریبی با تقریب فرم یک ربات مار به فرم هدف تحقق می‌یابد. با این روش می‌توان به صورت شهودی حرکات پیچیده را طراحی کرد. با استفاده از روش طراحی راه رفتن، طرحی را طراحی کردند که از بالای فلنج روی لوله صعود می‌کند. با این روش، ربات Snake می‌تواند با بلند کردن موضعی بدن در حالی که به صورت حلزونی در اطراف یک لوله عمودی قرار دارد، از فلنج عبور کند تا از پایین آمدن آن جلوگیری شود.

ویژگی‌ها:

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور ژاپن 
  • نام سازنده: Osaka University

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, snake, اخبار رباتیک, اخبار, ربات مار, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)