ربات‌های توانبخشی:

ربات توانبخشی، توانبخشی، ربات‌های توانبخشی

ربات توانبخشی: برای بیمارانی که از اختلالات حرکتی رنج می‌برند، امکان انجام تمرینات مختلف توانبخشی را به منظور اصلاح الگوی راه رفتن فراهم می‌کند. این دستگاه‌های رباتیکی می‌توانند به عنوان روشی نوین در مراکز توانبخشی، جایگزین روش‌های سنتی گردد. برای انجام تمرینات، یک بازوی رباتیکی به پای بیمار متصل شده و با استفاده از الگوهای هوشمند از پیش طراحی شده، بیمار به کمک ربات بر روی تردمیل حرکت می‌کند. علاوه بر آن‌که با واسط گرافیکی زیبای خود باعث افزایش انگیزه در بیمار می‌گردد، به گونه‌ای طراحی شده است که می‌تواند به عنوان ابزاری تحقیقاتی در آنالیزهای مربوط به گام برداشتن مورد استفاده قرار گیرد و برنامه‌های کنترلی (تمرینی) متفاوتی بر روی آن اجرا گردد.

 


لینک های مرتبط: