ربات Anthrob: دست رباتیک هوشمند

0

ربات Anthrob یک دست رباتیک هوشمند بوده که کاملا براساس اندام فوقانی انسان است که شامل بازو (بالا)، ساعد و دست است. ربات Anthrob شامل برخی از ساده‌سازی‌های طراحی شده است تا توسعه کنترل کننده‌ها بدون آسیب رساندن به ساختار کلیدی ربات‌های انتیپوممیتیک، یعنی مفاصل کروی و چند مفصلی عضلات است. تمام قطعات اسکلت ربات با استفاده از تکنیک‌های طراحی کامپیوتری (CAD) برای تهیه داده‌های ورودی مورد نیاز برای توسعه کنترل کننده و تسهیل تولید دوباره ربات می‌باشد.

ویژگی‌ها:

طول بازو 200 میلیمتر
طول ساعد 180 میلیمتر
ظرفیت حمل بار 500 گرم

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور آلمان 
  • نام سازنده: Technische Universitat Munchen

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, Anthrob, اخبار رباتیک, اخبار, دست رباتیک, ربات توانبخشی, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)