ربات‌های گروهی:

رویکرد جدیدی در راستای هماهنگی چندین ربات با ساختار فیزیکی ساده است. فرض بر این است که رفتار جمعی ربات‌ها با محیط اطراف خود باشد. این رویکرد، مطابق با هوش مصنوعی گروهی، و همچنین مطالعات بیولوژیکی حشرات، مورچه‌ها و موجودات دیگر در طبیعت، که در آنها رفتار گروهی وجود دارد، پدید آمده است.
رباتیک گروهی چیست؟ ربات‏‌هایی هستند که مفید بوده و چند کار را با همدیگر برای یک وظیفه همگانی انجام می‏دهند. بسیاری از کاربردهای مفید این ربات‏ها، علی‏الخصوص برای رویکرد گروهی، مناسب هستند. گروه‏هایی از ربات‏ها می‏توانند این وظایف را نسبت به ربات‏هایی که به صورت انفرادی کار می‏کنند، موثرتر انجام دهند. رباتیک گروهی با بخش‏های هوا و زمین با یکدیگر تعامل دارند.

ربات‌‏ها در گروه ارتباط موضعی (مقطعی): برخلاف سیستم‌‏های متداول رباتیک، رباتیک‌‏های گروهی تأکید بر تعداد زیادی از ربات‌‏ها دارند و ترویج مقیاس‌‏پذیری، برای مثال با استفاده از ارتباط موضعی است. برای مثال، ارتباط محدود با استفاده از سیستم‌‏های انتقال بی‌‏سیم مانند فرکانس رادیویی یا اینفرارد (فرو سرخ) است.
ربات‌‏های بسیار کوچک، قادر به استفاده در یک دسته هستند: الهام گرفته از رفتارهای بروز داده شده در اجتماعات حشرات بوده که با نام هوش گروهی نامیده می‏شوند.
پروژه گروهی ربات‏های قابل پرواز: ربات‏های قابل پرواز، پتانسیل بسیاری برای پروژه‏های دسته‏ای (گروهی) دارند.


لینک های مرتبط: