ربات‌های سرگرمی:

همانطور که از نامشان پیداست، رباتی است که برای استفاده در تولید و یا خدمات داخلی ساخته نشده است، و تنها برای لذت بردن انسان است. همچنین می‌توانند در زمینه هنرهای رسانه‎‌ای که در آن هنرمند با ارتباط برقرارکردن ربات، می‌تواند واکنش‌ها را ببیند و عکس‌العمل مدنظر را اعمال نماید.

شکل بالا: ربات‎های سرگرمی


لینک های مرتبط: