ربات Duke: ربات اسباب بازی هوشمند

0

ربات Duke یک ربات اسباب بازی هوشمند بوده که می‌خواهد یک حیوان خانگی برای کودکان شما باشد. ربات Duke یک سگ رباتیک با استخوان هوشمند است. این ربات می‌تواند پوست، انجام ترفندها و پاسخ به لمس و صدای شما را تشخیص دهد. ربات Duke دارای یک جوانه متحرک، دم و پاها در کنار چشم‌های LED روشن است. حتی حالت مخفی صحبت کردن است که می‌تواند با استخوان هوشمند و فرمان مخفی باز شود.

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور آمریکا 
  • نام سازنده: SilverLit

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, duke, اخبار رباتیک, اخبار, ربات اسباب بازی, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)