ربات‌های شش پا:

این ربات، وسیله‌‏ای مکانیکی است که با شش پا راه می‏‌رود. نظر به اینکه ربات می‏‌تواند پایداری ایستا روی سه پا یا بیشتر داشته باشد، دارای مقدار زیادی انعطاف‌‏پذیری در چگونگی حرکت خود هستند. اگر پاها غیرفعال شوند، هنوز ربات ممکن است راه برود. علاوه بر این، تمام پاهای ربات نیازی به پایداری ندارند.

بسیاری از ربات‌های شش‌پا، الهام‌گرفته از حرکت شش‌پایان در طبیعت هستند. شش‌پایان ممکن است برای آزمایش بیولوژیکی در مورد حرکت حشرات، کنترل موتور و عصب‌شناسی استفاده شود. نحوه آرایش شش‌پاها متفاوت است. ربات‌های الهام گرفته از حشرات، معمولا از پهلو متقارن می‌باشند (مانند ربات RiSe در دانشگاه کارنگی ملون).


لینک های مرتبط: