ربات CLASH: میکرو ربات هوشمند

0

ربات CLASH یک میکرو ربات هوشمند بوده که توانایی بالا رفتن از سطوح پارچه‌ای عمودی را داشته و دارای یک محرک تک‌ران شش پایی است که مجهز به مکانیزم پایینی جدید برای تسهیل در فرآیند تغییر حالت و جدا شدن از ستون محرکه خود است. مکانیسم‌های پای ربات CLASH بگونه‌ای طراحی شده است که در سطوح نفوذی مورد استفاده قرار گرفته و باعث افزایش نیروی  کششی شده و نیروهای کششی طبیعی را در طی عقب رفتن کاهش می‌دهند.

ویژگی‌ها:

وزن 19 گرم
طول بدنه 10 سانتیمتر
طول دم 7.5 سانتیمتر
سرعت 15 سانتیمتر بر ثانیه
حداکثر شیب 70 درجه

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور آمریکا 
  • نام سازنده: University of California

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, CLASH, اخبار رباتیک, اخبار, میکرو ربات, ربات شش پا, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)