ربات‌های سه پا:

این ربات‌‏ها متداول نیستند، به‌‏ویژه اینکه همتای بیولوژیکی ندارند. آزمایشگاه فناوری ویرجینیا، ربات استرایدر سه‌‏پا را که در این صنعت، انقلابی بود، با تکنیک پیمایش منفعلانه توسعه داد. استرایدر، ربات آزمایشی پویا سه‌‏پداله خودتحریک است. (استرایدر، تکنیک پیمایش یکتا دارد). استرایدر زمانی می‌‏تواند یک‌‏پا را بلند کند که حالت ایستادن خود را روی دوپای دیگرش با زاویه 60 درجه به سمت جلو حرکت دهد.


لینک های مرتبط: