ربات‌های گانتری و کارتزیان:

ربات مختصات کارتزیان (ربات خطی)، رباتی صنعتی است که دارای سه محور اصلی کنترل خطی می‌باشد (بدین معناست که در یک خط مستقیم به جای چرخش، حرکت می‌کند) و به صورت عقب و جلو جابجا می‌شود. از جمله مزایای دیگر آن، آرایش ساده مکانیکی است.

مختصات ربات‌های کارتزیان با عضو افقی، از طریق هر دو پایانه پشتیبانی که در برخی موارد با نام ربات‌های گانتری، خوانده شده می‌باشند. غالبا در مقیاس بزرگ هستند.

مشهورترین این ربات‌ها، ماشین‌های CNC است. ساده‌ترین کاربردهای آن در فرز و ماشین‌های طراحی است که بر روی یک سطح، برای ایجاد طراحی دقیق، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


لینک های مرتبط: