نانو ربات‌ها:

فناوری نوظهوری است، در زمینه ماشین‌ها یا ربات‏‌های خلاق که قطعات آن نزدیک به مقیاس یک نانومتر است. به طور خاص، نانورباتیک به قوانین طراحی مهندسی نانوتکنولوژی و ساخت نانو ربات‌‏ها اشاره دارد، با اندازه‌‏هایی بین محدوده 0.1 تا 10 میکرومتر و با مقیاس نانو یا اجزای مولکولی ساخته شده است. نانو ماشین‏‌ها تا حد زیادی در فاز تحقیق و توسعه هستند، اما برخی ماشین‌‏های مولکولی اولیه آزمایش شده‌‏اند.

نانوداروها: اولین کاربردهای مفید نانوماشین‏‌ها ممکن است در تکنولوژی پزشکی که می‌‏تواند برای شناسایی و از بین بردن سلول‌‏های سرطانی مورد استفاده قرار گیرد.
نانوماشین‏ طراحی شده برای جابجایی سلول‏‌های اسپرم انسان: استفاده مشترک از نانوالکترونیک، فتولیتوگرافی و بیومتریال جدید، رویکردی را برای کاربردهای پزشکی رایج، ابزار دقیق جراحی، تشخیص و انتقال دارو فراهم می‌‏نماید. نانوربات‌‏های عملی به عنوان دستگاه‌‏های نانوالکتریک که اجازه می‏‌دهد از راه دور و با قابلیت‌‏های پیشرفته برای ابزار پزشکی استفاده می‏‌شود، فعالیت می‏‌کنند.

نوبوت‌‏ها مخفف "ربات اسید نوکلئیک" است. نوبوت‌‏ها ماشین‏‌های مولکولی آلی در مقیاس نانو می‏‌باشند. ساختار DNA می‏‌تواند وسیله‏‌ای برای جمع‌‏آوری دوبعدی و سه بعدی ابزار نانومکانیکی فراهم نماید. ماشین‌‏های مبتنی بر DNA را می‏توان با استفاده از مولکول‏‌های کوچک، پروتئین‌‏ها و دیگر مولکول‌های DNA فعال کرد.

نانوترانزیستورها: ترانزیستوری است که به عنوان یک سوئیچ سیگنال الکترونیکی یا تقویت‏‌کننده عمل می‏‌کند، که در مقیاس یک میلیاردم از یک متر (نانومتر) می‏باشد. گرچه ترانزیستورهایی در این مقیاس برای استفاده‏های آموزشی وجود ندارد، اما تعدادی از روش‏های دستیابی به چنین عناصر قابل توجهی از فناوری نانو، امیدوارکننده می‏رسد.


لینک های مرتبط: