ربات Romeo: ربات انسان نمای هوشمند

0

ربات Romeo، ربات، Romeo

ربات Romeo یک ربات انسان نمای هوشمند بوده که به عنوان یک دستیار برای افراد سالمند در نظر گرفته شده است تا زمان بیشتری را برای ادامه زندگی مستقل در خانه‌های خود ادامه دهد. ربات Romeo قادر است تا به افراد سالمند در بالا یا پایین رفتن از پله‌ها کمک نموده یا در جابجا کردن اشیا به آنها یاری رساند. همچنین می‌تواند نسبت به زمان ملاقات‌ها یادآوری نموده و یا زمانی که وقت دارو خوردن است به آنها بگوید.

ویژگی‌های ربات Romeo:

وزن 36.6 کیلوگرم
ارتفاع 146.7 سانتیمتر
نوع پردازنده ATOM Z530
تعداد میکروفون 4

مقالات مرتبط با ربات Romeo:

"Romeo - Maxon Motor"


ساختار سر ربات Romeo:

از ... به ... X (mm) Y (mm) Z (mm)
Torso NeckYaw 0 0 93.5
NeckYaw NeckPitch 0 0 0
NeckPitch HeadPitch 0 0 95.11
HeadPitch HeadRoll 0 0 0

ساختار دستان ربات Romeo:

از ... به ... X (mm) Y (mm) Z (mm)
LWristPitch LFinger1 109.37 24.68 3.29
LWristPitch LFinger2 115.25 0.00 3.29
LWristPitch LFinger3 99.36 -24.78 3.29
LWristPitch LThumb 71.15 24.65 -12.33

نام اتصال حرکت دامنه - برحسب درجه دامنه - برحسب رادیان
LShoulderPitch Left Shoulder joint (Y) -82.7 to 127.2 -1.44338729 to 2.22005880
LShoulderYaw Left Shoulder joint (Z) -24.7 to 65.3 -0.43109632 to 1.13970000
LElbowRoll Left Shoulder joint (X) -120.0 to 120.0 -2.09439510 to 2.09439510
LElbowYaw Left Elbow joint (Z) -90.0 to 0.0 -1.57079633 to 0.00000000
LWristRoll Left Elbow joint (X) -210.0 to 30.0 -3.66519143 to 0.52359878
LWristYaw Left Wrist joint (Z) -25.0 to 25.0 -0.43633231 to 0.43633231
LWristPitch Left Wrist joint (Y) -56.0 to 56.0 -0.97738438 to 0.97738438

ساختار پاهای ربات Romeo:

  • پای سمت چپ:
از ... به ... X (mm) Y (mm) Z (mm)
TrunkYaw LHipYaw 0 96 -344.3
LHipYaw LHipRoll 0 0 0
LHipRoll LHipPitch 0 0 0
LHipPitch LKneePitch 0 0 -321.1
LKneePitch LAnklePitch 0 0 -290.1
LAnklePitch LAnkleRoll 0 0 0
LAnkleRoll LToePitch 118.0 0 -41.4
  • پای سمت راست:
از ... به ... X (mm) Y (mm) Z (mm)
TrunkYaw RHipYaw 0 -96 -344.3
RHipYaw RHipRoll 0 0 0
RHipRoll RHipPitch 0 0 0
RHipPitch RKneePitch 0 0 -321.1
RKneePitch RAnklePitch 0 0 -290.1
RAnklePitch RAnkleRoll 0 0 0
RAnkleRoll RToePitch 118.0 0 -41.4

آناتومی ربات Romeo:

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور ژاپن 
  • نام سازنده: SoftBank Robotics Corp

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, romeo, اخبار رباتیک, اخبار, ربات انسان نما, ربات دوپا, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)