ربات Hector: ربات شش پا هوشمند

0

ربات Hector رباتی است شش پا که ظاهری شبیه به یک حشره غول‌آسا دارد و می‌تواند هر یک از پاهای خودش را به صورت مستقل حرکت داده و بر روی سطوح با ارتفاع مختلف فرود آورد و در اصل با حرکت دادن سه پایش به صورت همزمان بسیار آهسته و پیوسته راه برود. پاهای سبک وزن آن دارای ۱۸ مفصل هستند و با پیروی از چند قانون ساده حرکات منظم و البته دقیقی را انجام می‌دهند که سبب می‌شوند تعادل هکتور بهم نخورد.

ویژگی‌ها:

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور آلمان 
  • نام سازنده: Bielefeld University

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, hector, اخبار رباتیک, اخبار, ربات شش پا, ربات نظامی, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)