ربات Wakamaru: ربات هنرپیشه هوشمند

1

ربات Wakamaru یک ربات هنرپیشه هوشمند بوده که با استفاده از برنامه‌ریزی خاص، قابلیت صحبت متقابل و حرکت بر روی صحنه را داشته و می‌تواند به عنوان یک هنرپیشه مکمل با افراد مختلف بر روی صحنه به ایفای نقش بپردازد. ربات Wakamaru در تئاتری با نام "من، کارگر" شرکت داشته که نمایشنامه آن بر محور استفاده انسان‌ها از ربات‌ها به عنوان کارگر خانگی بوده است.

ویژگی‌ها:

وزن 30 کیلوگرم
ارتفاع 100 سانتیمتر
سرعت 1 کیلومتر بر ساعت
درجه آزادی 13

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور ژاپن 
  • نام سازنده: Osaka University

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, wakamaru, اخبار رباتیک, اخبار, ربات هنرپیشه, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)