ربات HAL: ربات توانبخشی هوشمند

1

ربات HAL قادر است تا تکانه‌های عصبی مغز را حتی پیش از رسیدن آنها به گروه عضلات هدف دریافت نموده و به موتورهای اسکلت بیرونی اجازه دهد تا همزمان با عضلات پا فعال شوند. نقطه ضعف اصلی این فناوری اینست که سنسورهای کاشتنی در زیر پوست هنوز ایمن تلقی نمی‌شوند؛ در نتیجه حسگرهای EMG باید روی پوست کاربر متصل شوند.

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور ژاپن 
  • نام سازنده: Cyberdyne

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, hal, اخبار رباتیک, اخبار, ربات توانبخشی, ربات پزشکی, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)