ربات Hexotrac: ربات توانبخشی هوشمند

0

ربات Hexotrac یک ربات توانبخشی هوشمند بوده که دارای مکانیزم تحت فشار بوده و امکان استفاده از نیروی بازخورد دو طرفه را در نوک انگشتان فراهم می‌کند. ربات Hexotrac با ساختار دست هماهنگ بوده و متناسب با طیف وسیعی از اندازه‌های مختلف دست است و نیاز به هیچ هماهنگی مکانیکی بین پیوند و انگشتان دست ندارد. نیروهای بازتابی به فالن‌های ديستال انگشت اپراتور منتقل می‌شوند و تنها با تکیه بر تک تک شش سوپاپ شانزدهم سریال سینماتیک حرکت می‌کنند.

ویژگی‌ها:

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور ایتالیا 
  • نام سازنده: Istituto Italiano di Tecnologia

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, Hexotrac, اخبار رباتیک, اخبار, ربات توانبخشی, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)