ربات Cyberlegs: ربات توانبخشی هوشمند

0

ربات Cyberlegs یک ربات توانبخشی هوشمند بوده که اجازه می‌دهد از گشتاور مشترک و سینماتیک چرخه قدم زنی انسان با حفظ اتصالات سازگار و کاهش مصرف انرژی در طول راه رفتن باشد. این نمونه اولیه دارای یک زانو غیر فعال و یک مچ پا فعال است که برای کاهش مصرف انرژی به کار می‌روند. ربات Cyberlegs گشتاور لازم را در مچ پا و زانو برای یک فرد 80 کیلوگرمی در هنگام راه رفتن روی سطح زمین فراهم می‌کند و انرژی را از زانو تا مچ پا انتقال می‌دهد تا کار موتور را کاهش دهد.

ویژگی‌ها:

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور ایتالیا 
  • نام سازنده: BioRobotics Institute of Scuola Superiore Sant Anna

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, cyberlegs, اخبار رباتیک, اخبار, ربات توانبخشی, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)