ربات CarriRo: ربات تحویل بار هوشمند

0

ربات CarriRo، یک ربات تحویل بار است که محیط اطراف خود را بررسی نموده و جعبه‌ها را به مقصد خود می‌رساند. این ربات در کارخانه‌ها و انبارهای عظیم برای جابجایی اجسام بجای انسان نیز استفاده می‌شود. ربات حمل بار می‌تواند به دو صورت چرخدار و یا پرنده باشد که این ربات، یک ربات چهارچرخ حمل بار است. با حداکثر سرعت 6 کیلومتر بر ساعت، بار موردنظر شما را جابجا می‌نماید.

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور ژاپن 
  • نام سازنده: ZMP Inc

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, CarriRo, اخبار رباتیک, اخبار, ربات چهارچرخ, ربات تحویل بار, ربات خدماتی, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)