ربات AquaSimian: ربات صنعتی هوشمند

4

ربات AquaSimian یک ربات صنعتی هوشمند بوده که یک گیره رباتیک سه عملگر داشته و به سنسور گشتاور نیروی نصب شده اجازه می‌دهد تعامل جسورانه و در عین حال قوی با پنل‌های کاری زیر آب داشته باشد. سیستم ربات AquaSimian شامل قابلیت‌هایی برای شناسایی هرگونه نشت یا خراشیدگی موتور است که با قطع برق موتور هنگامیکه سیستم در حالت خاموش اسمی قرار می‌گیرد، است.

ویژگی‌ها:

وزن - خشکی 36 کیلوگرم
وزن - آب 11 کیلوگرم
حداکثر عمق نفوذ 30 متر
محدوده عملیاتی 1.25 متر
حمل بار - خشکی 5 کیلوگرم
حمل بار - آب 20 کیلوگرم
درجه آزادی 10

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور آمریکا 
  • نام سازنده: JPL

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, AquaSimian, اخبار رباتیک, اخبار, ربات صنعتی, بازوی رباتیک, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)