ربات Sawyer: مشارکت در کار

2

استارت‌آپ Rethink Robotics نرم افزاری منتشر کرده است که موجب می‌شود ربات‌های این شرکت (Sawyer) تطبیق‌پذیرتر شوند و برنامه‌ریزی آنها بسیار آسان‌تر شود. این ویژگی آموزش و برنامه‌ریزی راحت به همراه رابط گرافیکی که همه مراحل انجام کار ربات را نشان می‌دهد موجب شده که ربات Sawyer به یک کارگر کارخانه کاربرپسند تبدیل شود. این شرکت، ارتقاء عظیمی در ربات Sawyer ایجاد کرده است. طراحی‌های جدید انجام شده برای کمک به روال برنامه‌های غیر تخصصی است که به ربات فرمان می‌دهد چگونه کارهای پیچیده را انجام دهد. نرم افزار جدید INTERA 5 می‌تواند به این شرکت کمک کند تا متوجه پتانسیل ربات‌های کارخانه شود. ربات‌های کارخانه، ربات‌هایی قابل و ایمن هستند که کار با آنها آسان است. در قلب سامانه جدید چیزی است که بنیانگذار و مدیر ارشد فنی Rethink، رادنی بروکس آن را مهندسی رفتار می‌نامد و اساساً یک سلسله تصمیم‌گیری قابل برنامه‌ریزی است که موجب می‌شود ربات یک دست Sawyer آرایه وسیعی از وظایف را انجام دهد. همانطور که IEEE Spectrum گزارش می‌دهد، نسخه‌های قبلی INTERA مقدار قابل توجهی از مراحل تصمیم‌گیری ربات را از کاربران پنهان می‌کنند. از سوی دیگر INTERA 5 با استفاده از یک رابط گرافیکی دقیقاً و گام به گام به کاربران نشان می‌دهد که چرا چنین رفتاری دارد. همچنین اجازه می‌دهد تا کاربران هر گونه تغییراتی که تمایل دارند اعمال کنند. این تغییرات می‌تواند هم به طور مستقیم با برنامه نویسی مراحل جدید اعمال شود و یا با استفاده از ویژگی تأثیرگذار آموزش با نمایش (در این روش با دست ربات را حرکت می‌دهید سپس ربات همان حرکات را خود انجام می‌دهد).

ویژگی‌ها:

وزن 19 کیلوگرم
ظرفیت حمل بار 4 کیلوگرم
درجه آزادی 7

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور آمریکا 
  • نام سازنده: Rethink Robotics


کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, اخبار رباتیک, اخبار, sawyer, ربات کارگر, کارگر, ربات خدماتی, ربات صنعتی, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)