ربات Aila: ربات انسان نما هوشمند

2

ربات Aila یک ربات انسان نما هوشمند بوده که محققان برای مطالعه دستکاری موبایل، درک ربات و هوش مصنوعی از آن استفاده می‌کنند. ربات Aila در حال یادگیری برای انجام وظایف در محیط‌های انسانی و آموزش برای تبدیل شدن به یک فضانورد است. ربات Aila یک سیستم ربات دو بازوی متحرک است که به عنوان یک بستر تحقیقاتی برای بررسی جنبه‌های مناطق چند رشته‌ای از دستکاری موبایل ساخته شده است.

ویژگی‌ها:

وزن 97 کیلوگرم
ارتفاع 1.73 متر
سرعت 8 کیلومتر بر ساعت
درجه آزادی 50

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور آلمان 
  • نام سازنده: DFKI Robotics Innovation Center

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, aila, اخبار رباتیک, اخبار, ربات انسان نما, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)