ربات AlphaDog: ربات حمل بار هوشمند

1

ربات AlphaDog یک ربات حمل بار هوشمند بوده که با ظاهری شبیه قاطر، قادر است مقادیر زیادی اسلحه و تجهیزات را در میدان جنگ برای نظامیان حمل کند. ربات AlphaDog از مجموعه‌ای از فلز، سیم و حسگرهای الکترونیکی تشکیل یافته است. این ربات قادر است تقریباً در هر مکانی که انسان می تواند، حرکت کرده و تا بیش از بیست مایل را بدون نیاز به سوختگیری دوباره طی کند.

ویژگی‌ها:

وزن 362.9 کیلوگرم
ارتفاع 1.9 متر
طول 2 متر
عملگرها هیدرولیک
درجه آزادی 12

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور آمریکا 
  • نام سازنده: Boston Dynamics

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, alphadog, اخبار رباتیک, اخبار, ربات حمل بار, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)