ربات inVia: ربات انباردار هوشمند

0

ربات inVia یک ربات انباردار هوشمند بوده که می‌تواند همه نوع اجسامی را تا یک وزن مشخص حمل کند. ربات inVia به عنوان یک دستگاه ذخیره‌سازی و بازیابی خودکار در انبارها فعالیت می‌کند. این ربات همه مسیر انبار شما را انجام می‌دهد، بنابراین مشاغل می‌توانند روی بهتر خدمت به مشتریان خود تمرکز کنند. این ربات‌ها کارهای قابل تکرار، کسل‌کننده را انجام می‌دهند و اگر بیشتر نباشد، هزینه هر انتخاب را به نصف کاهش می‌دهد. آنها می‌توانند به تنهایی یا با اپراتورهای انسانی اجرا شوند.

تولیدکننده: 

  • ساخت: کشور آمریکا 
  • نام سازنده: inVia Robotics

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, inVia, اخبار رباتیک, اخبار, ربات انباردار, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)