ربات Spyndra: ربات عنکبوتی هوشمند

0

ربات Spyndra یک ربات عنکبوتی هوشمند بوده که دارای هشت موتور و یک IMU بوده و از طریق Raspberry-PI 3 اجرا می‌شود. ربات Spyndra می‌تواند خود را شبیه‌سازی نموده و خود شبیه‌سازی اساسا توانایی پیشبینی احساسات بر مبنای عمل موردنظر را تسهیل می‌نماید. ربات Spyndra دارای هشت موتور فوق‌العاده تحمل‌کننده فلزی دنده (Power HD 1501MG) است که بطور مستقیم هر رشته‌ای را پیشران می‌کند.

ویژگی‌ها:

وزن 400 گرم
ارتفاع 26.4 سانتیمتر
موتور 8*Power HD 1501MG
سنسور BNO055 IMU

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور آمریکا 
  • نام سازنده: Columbia University

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, spyndra, اخبار رباتیک, اخبار, ربات عنکبوتی, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)