ربات FlexShapeGripper: زبان آفتاب پرست

2

سال‌هاست که انسان با نگاه کردن به موجودات پیرامون خود ابزار و ادواتی را برای خود طراحی می‌کند و این بار رباتی با الهام از زبان آفتاب پرست ساخته است. این ربات از زبانِ آفتاب‌پرست الهام گرفته شده، به طوری که این گریپر به جای پنجه مکانیکی، از یک کیسه نرم سیلیسیمیِ پر شده از مایع برخوردار است. این کیسه، ربات را قادر می‌سازد که بتواند طیف گسترده‌ای از اشیاء متفاوت را تنها با تغییر دادنِ حجم مایعِ موجود در سرِ گریپر، گرفته و نگه‌دارد. این گریپر از دو محفظه تشکیل شده: یک محفظه داخلی که از هوای فشرده پر شده، و یک محفظه خارجی پر شده از آب که محفظه داخلی را در برگرفته است. روشِ گرفتن و نگه داشتنِ اشیاء به وسیله این گریپر به این صورت است که ابتدا گریپر به وسیله بازوی ربات به طرف جسمِ مربوطه هدایت شده و حرکت می کند تا جسم با کلاهک سیلیسیمی تماس پیدا کند. در این لحظه، یک پیستون پنوماتیکی به سمت عقب کشیده می شود و با خالی کردنِ هوای محفظه داخلی، باعث می شود سرِ سیلیسیمی مملو از آب، پیچ و خم برداشته و به سمت داخل کشیده شود. در حین این مرحله، سیستمِ جابجایی، گریپر را با ملایمت به طرف جسم مربوطه هدایت می کند تا بیشتر به آن نزدیک شود و در نتیجه کلاهک سیلیسیمی بتواند خود را بهتر به دور جسم بپیچد تا جسم در آن محکم شود.

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور آلمان 
  • نام سازنده: Festo


کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, FlexShapeGripper, اخبار رباتیک, اخبار, ربات خدماتی, بازوی رباتیک, آفتاب پرست, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)