ربات Flying Fish: ربات نمونه‌گیر هوشمند

1

ربات Flying Fish یک ربات نمونه‌گیر هوشمند بوده که می‌تواند چون یک ماهی پرنده از آب بیرون پریده و در ارتفاع ۲۶ متری از سطح آن پرواز کند، کار نمونه‌گیری از آب‌های مشکوک و سمی را تسهیل کردند. از ربات Flying Fish می‌توان از آن در نظارت بر نمونه‌گیری از آب‌های حاوی مواد سمی استفاده کرد. همچنین می‌تواند با پرهیز از موانعی چون یخ در مناطق سرد یا اشیایی که پس از سیل بر روی آب شناور می‌مانند، با جهش‌های مداوم به درون و بیرون آب از آن نمونه‌گیری کنند. سوخت این ربات کلسیم کاربید است، پودری شیمیایی که با آب واکنش داده و گاز قابل احتراق استیلن تولید می‌کند. این گاز همراه با آب و هوا به داخل یک محفظه احتراق وارد می‌شود. همزمان با شعله‌ور شدن گاز در اثر جرقه، این ترکیب منفجر شده و با بیرون راندن آب با فشار، ربات را به هوا پرتاب می‌کند. این ربات مخزن کوچکی دارد که از آب محیط پیرامون پر می‌شود. از آنجایی که با هر بار پر شدن این مخزن ماهی پرنده می‌تواند تا چندین بار از آب بیرون بجهد، در هر بار استفاده از آن امکان گرفتن چندین نمونه از آب وجود دارد.    

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور انگلیس 
  • نام سازنده: Imperial College of London

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, flying fish, اخبار رباتیک, اخبار, ربات نمونه‌گیر, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)