ربات Stacker-Bot: ربات انباردار هوشمند

0

ربات Stacker-Bot یک ربات انباردار هوشمند بوده که یک ربات موبایل مستقل برای انبارها و مراکز توزیع است که می‌توانند در هر فت و برگشت حداکثر 5 مورد را بازیابی کنند. هنگامی که حداکثر پنج تکه یا کارتن در Stacker-Bot بازیابی شد، از طریق میزبان نرم‌افزار WMS/WES مکان‌های دقیق مورد نیاز برای قرار دادن موجودی هدایت می‌شود. قفسه، سطح قفسه و محل قفسه برای هر یک از پنج SKU به Stacker-Bot اطلاع داده می‌شود. این ربات همیشه از کوتاهترین مسیر به محل استقرار خود می‌رود.

ویژگی‌ها:

تولیدکننده: 

  • ساخت: کشور آمریکا 
  • نام سازنده: Conveyco

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, stacker-bot, اخبار رباتیک, اخبار, ربات انباردار, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)