ربات Kojiro: ربات انسان نما هوشمند

1

ربات Kojiro یک ربات انسان نما هوشمند بوده که دارای سنسورها و الگوریتم‌های پیچیده‌ای است که باعث می‌شود ربات بتواند غیر از تقلید ظاهری از انسان، توانایی‌هایی مثل دیدن، شنیدن، یادگیری از محیط و همچنین دیگر توانایی‌های ذهنی انسان را نیز تقلید کند. ربات Kojiro در محیط‌های انسانی و با ابزار ساخته شده توسط انسان می‌توانند تعامل داشته باشند، برای مثال جسمی را بردارند و یا در محیط کار  راه بروند.

ویژگی‌ها:

وزن 45 کیلوگرم
ارتفاع 1.33 متر
درجه آزادی 56

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور ژاپن 
  • نام سازنده: Tokyo University

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, kojiro, اخبار رباتیک, اخبار, ربات انسان نما, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)