ربات RC20: ربات حمل بار هوشمند

1

ربات RC20 یک ربات حمل بار هوشمند بوده که برای کاهش هزینه‌های کار با اتوماسیون و فرآیندهای کاهش دخالت نیروی انسانی است. در حال حاضر، صنعت خودرو در حوزه مصرف AGV بیشترین بهره را دارد (در 25٪ از تمام برنامه‌های کاربردی)، اما این فرآیند در حال رشد در دیگر حوزه‌های صنعتی‌سازی جهانی، تجارت الکترونیک و علاقه به استفاده از قابلیت اینترنت اشیا (با ادغام اتوماسیون با عملیات سطح شرکت) در آرایه‌ای از دیگر صنایع مختلف است.

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور آمریکا 
  • نام سازنده: Vecna Robotics

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, rc20, اخبار رباتیک, اخبار, ربات چهار چرخ, ربات حمل بار, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)