ربات Centauro: ربات امدادگر هوشمند

0

ربات Centauro یک ربات امدادگر هوشمند بوده که می‌تواند از سطوح پست و بلند رد شود. علاوه بر آن، این ربات دارای فعالیت‌هایی که نیازمند قدرت زیاد است را نیز انجام دهد. ربات چهارپا برای ماموریت‌های نجات و مواقع اضطراری ساخته شده است. ربات Centauro یک پروژه تحقیقاتی است، اما بسیار دقیق ساخته شده است. هدف آن به کارگیری ربات در مواقع اضطراری است اما قابلیت‌های حرکتی ربات سبب می‌شود در حوزه‌های مختلفی کاربرد داشته باشد. به عنوان مثال، می‌تواند در خطوط تولیدات صنعتی، عملیات‌های لجستیکی و فرایندهای نگهداری یا عملیات در شرایط سخت آنها را به کمک انسان‌ها گماشت. برای ماموریت‌های جستجو یا از بین بردن بمب‌ها نیز قابل استفاده است.

ویژگی‌ها:

وزن 93 کیلوگرم
ارتفاع 1.52 متر
زمان عملیاتی 2.5 ساعت

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور ایتالیا 
  • نام سازنده: Istituto Italiano di Tecnologia

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, Centauro, اخبار رباتیک, اخبار, ربات امدادگر, ربات چهار چرخ, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)