ربات Spencer: راهنمای مسافران

0

یافتن مسیر در فرودگاه‌های بزرگ شهرهای ناآشنا اغلب کار سخت و گمراه کننده‌ای است. درحالیکه دریافت مسیر درست از فردی به شما کمک خواهد کرد، اما بهتر از آن وجود فردی برای بردن شما به مقصد مورد نظر می‌باشد. و در اینجاست که Spencer وارد عمل می‌شود. Spencer درواقع یک ربات چند زبانی است که به منظور هدایت مسافران در فرودگاه‌ها طراحی شده است. کار این پروژه از فرودگاه KLM هلند آغاز شد تا از هزینه‌‌های ایجاد شده مسافران به دلیل از دست دادن پرواز، کاسته شود. پژوهشگران و تاجران پنج کشور اروپایی اکنون در توسعه‌ی این ربات نقش دارند. Spencer با یک نقشه‌ی داده از فرودگاه مورد نظر بارگذاری شده و قادر به تعیین موقعیت فعلی خود از طریق مجموعه‌ای از سنسورها مانند شتاب‌سنج‌ها و لیزرهای مکان‌یاب است. این ربات از لیزرهای اشاره شده همچنین برای جلوگیری از برخورد به اشیای مسیر و برآورد نزدیکی خود به علائم آشنا استفاده می‌کند.

ویژگی‌ها:

وزن 250 کیلوگرم
ارتفاع 1.93 متر
حداکثر سرعت 1.8 متر بر ثانیه
درجه آزادی 3

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور آلمان 
  • نام سازنده: شرکت هواپیمایی KLM


کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, اخبار رباتیک, اخبار, spencer, ربات خدماتی, خدماتی, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)