ربات Pepper: ربات خانگی هوشمند

11

ربات Pepper، ربات، Pepper

ربات Pepper: ربات Pepper می‌تواند تا 4,500 کلمه ژاپنی را بفهمد و مهم‌تر آنکه از لحن و صدای صاحب خود، وضعیت روحی او را نیز دریابد. ربات Pepper، در حقیقت آغازی است بر آینده آدمی و رابطه او با دست ساخت‌های خود، البته رابطه‌ای خارج از چارچوب تلفن‌های هوشمند یا رایانه‌های رومیزی، به گفته مدیر عامل این شرکت، با Pepper، آینده از امروز آغاز می‌شود. آقای سان، پپر را اینگونه معرفی کرد: "امروز آینده شروع می‌شود. پپر اولین ربات شخصی دنیا است که احساسات را می‌فهمد و نشان می‌دهد." طبق گفته‌های او، این ربات قادر به یادگیری رفتارهای انسان است و آموخته‌ها و تجارب خود را در سیستم ابری ذخیره می‌کند تا سایر ربات‌های این سری نیز قادر به استفاده از آن باشند. این ربات، طراحی شده تا به سرعت نحوه رفتار طبیعی را یاد بگیرد و "موتور احساسات" آن با زبان‌های برنامه‌نویسی رایج برای ربات‌های انسان‌نما کاملا فرق دارد.

ویژگی‌های ربات Pepper:

وزن 28 کیلوگرم
ارتفاع 120 سانتیمتر
درجه آزادی 20
زمان عملیاتی 12 ساعت
حداکثر سرعت 3 کیلومتر بر ساعت

دانلود راهنمای ربات Pepper:

دانلود بروشور ربات Pepper:

دانلود SDK ربات Pepper (پایتون):

مقالات مرتبط با ربات Pepper:

"Adding Salt to Pepper"

"Pepper - Maxon Motor"


ساختار انگشتان ربات Pepper:

 • انگشتان دست چپ
از ... به ... X (mm) Y (mm) Z (mm)
LWristYaw LFinger11 72.10 -26.80 4.00
LFinger11 LFinger12 18.00 0.00 0.00
LFinger12 LFinger13 18.00 0.00 0.00
LWristYaw LFinger21 77.30 -7.30 6.00
LFinger21 LFinger22 18.00 0.00 0.00
LFinger22 LFinger23 18.00 0.00 0.00
LWristYaw LFinger31 73.30 12.30 4.00
LFinger31 LFinger32 18.00 0.00 0.00
LFinger32 LFinger33 18.00 0.00 0.00
LWristYaw LFinger41 64.00 30.90 0.00
LFinger41 LFinger42 18.00 0.00 0.00
LFinger42 LFinger43 18.00 0.00 0.00
LWristYaw LThumb1 38.20 -35.70 -19.90
LThumb1 LThumb2 22.00 0.00 0.00
 • انگشتان دست راست
از ... به ... X (mm) Y (mm) Z (mm)
RWristYaw RFinger11 72.10 26.80 4.00
RFinger11 RFinger12 18.00 0.00 0.00
RFinger12 RFinger13 18.00 0.00 0.00
RWristYaw RFinger21 77.30 7.30 6.00
RFinger21 RFinger22 18.00 0.00 0.00
RFinger22 RFinger23 18.00 0.00 0.00
RWristYaw RFinger31 73.30 -12.30 4.00
RFinger31 RFinger32 18.00 0.00 0.00
RFinger32 RFinger33 18.00 0.00 0.00
RWristYaw RFinger41 64.00 -30.90 0.00
RFinger41 RFinger42 18.00 0.00 0.00
RFinger42 RFinger43 18.00 0.00 0.00
RWristYaw RThumb1 38.20 35.70 -19.90
RThumb1 RThumb2 22.00 0.00 0.00

ساختار پاهای ربات Pepper:

از ... به ... X (mm) Y (mm) Z (mm)
Torso HipRoll 0.02 0.00 -139.00
HipRoll HipPitch 0.00 0.00 -79.00
HipPitch KneePitch 0.00 0.00 -268.00
KneePitch WheelFL 90.00 155.79 -264.00
KneePitch WheelFR 90.00 -155.79 -264.00
KneePitch WheelB -170.00 0.00 -264.00

\text{Mass} = 11.6015

\text{CoM(S)} = \left[
        \begin{array}{c}
         0.00220451\\
         0\\
         -0.185729
        \end{array}
        \right]_{(o, R)}

\left[I_o(S)\right]_R = \left[
            \begin{array}{ccc}
             0.129229 & 0.000401632 & -0.0168449\\
             0.000401632 & 0.122839 & -1.01666e-08\\
             -0.0168449 & -1.01666e-08 & 0.108168\\
            \end{array}
            \right]_R


آناتومی ربات Pepper:

تولیدکننده:

 • ساخت: کشور ژاپن 
 • نام سازنده: SoftBank Robotics Corp

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, pepper, اخبار رباتیک, اخبار, ربات خانگی, ربات انسان نما, cfp

شاهین 11:28 - 1398/4/21
من یکی می خوام چجوری بخرم
مهرداد 08:40 - 1396/4/25
تحریم نیستیم مگه؟؟
پاسخ: ورژن های مختلفی داره، متاسفانه برخی ورژن ها اجازه فروش به ایران رو ندارند.
سارا میروکیلی 17:01 - 1396/4/24
چه جوری خریداری می شود؟
پاسخ: از طریق فروشگاه مالتینا(malltina.com) که راه ارتباطی بین فروشگاه بین المللی آمازون و ایران بوده، می‌توانید به صورت خرید ریالی اقدام نمایید.
  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)