ربات Hortum Machina: باغچه متحرک

0

این ربات، درون یک گوی بزرگ قرار گرفته و دوازده گونه گیاهی را در خود جای داده است. در مرکز این ماشین هوشمند، یک هسته رباتیک وجود دارد که به کمک آن زمان مورد نیاز گیاهان برای جذب نور خورشید، شناسایی می شود و ربات متحرک، به سمتی می چرخد که گیاهان نسبت به آن موقعیت از احساس بهتری برخوردار باشند و نور بهتری را دریافت کنند. این طرح مفهومی توسط ویلیام ویکتور کامیلری و دانیلو سامپایو طراحی شده است و به عنوان بخشی از پروژه‌های تعاملی آزمایشگاه تحقیقاتی محسوب می‌شود.

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور انگلیس 
  • نام سازنده: Interactive Architecture Lab


کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, اخبار رباتیک, اخبار, Hortum Machina, ربات خدماتی, خدماتی, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)