ربات Space Egg: ربات خدماتی هوشمند

1

ربات Space Egg یک ربات خدماتی هوشمند بوده که برای حمل کردن اشیا و سرویس‌دهی در هتل‌‌ها طراحی شده است. سیستم هدایت ربات Space Egg با استفاده از دوربین‌ها و لیزر‌های به خصوصی راه خود را پیدا می‌کند. این مسئله موجب می‌شود که در صورت مشاهده هرگونه مانع، به سرعت متوقف شود تا با آن برخورد نکند. در ربات یاد شده یک قاب آلومینیومی خمیده تعبیه شده که یک ست چرخ را در برمی‌گیرد. این ربات با به راه افتادن پشت یک انسان در حالیکه وسایلش را حمل می‌کند، صحنه بامزه‌ای را رقم زند.

ویژگی‌ها:

ارتفاع 90 سانتیمتر
سرعت 1 متر بر ثانیه

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور چین 
  • نام سازنده: Alibaba

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, space egg, اخبار رباتیک, اخبار, ربات خدماتی, ربات چهار چرخ, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)