رویدادهای رباتیک:

1397/7/21 - 10:09

اولین کنفرانس بین‌المللی نوآوری هوشمند، ارگونومی و عوامل انسانی کاربردی SEAHF 2019

اولین کنفرانس بین‌المللی نوآوری هوشمند، ارگونومی و عوامل انسانی کاربردی SEAHF 2019 یک رویداد بین‌المللی برای به اشتراک گذاشتن دانش و نتایج در تئوری، روش شناسی و برنامه‌های کاربردی اثرات و چالش‌های الگوریتم‌ها، محاسبات و سیستم‌ها را فراهم می‌کند. نتایج کنفرانس نتایج عملی و نظری است که سهم پایه‌ای برای کاربردهای الگوریتم‌ها، محاسبات و سیستم‌ها می‌باشد.
1397/7/19 - 09:47

اولین کنفرانس بین‌المللی سیستم‌های بدون سرنشین UVS-Oman 2019

اولین کنفرانس بین‌المللی سیستم‌های بدون سرنشین UVS-Oman 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به سیستم‌های بدون سرنشین در زمینه هوش مصنوعی است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه سیستم‌های بدون سرنشین خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه سیستم‌های بدون سرنشین طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1397/7/18 - 10:07

سمپوزیوم بین‌المللی داده بزرگ و هوش مصنوعی ISBDAI 2018

سمپوزیوم بین‌المللی داده بزرگ و هوش مصنوعی ISBDAI 2018 در حوزه هوش مصنوعی، از جمله رباتیک، رایانه و پردازش تصویر، تمرکز خواهد کرد. مباحث مورد علاقه تحت پوشش عبارتند از: پردازش تصویر، بینایی کامپیوتر، رباتیک، پردازش سیگنال، شبکه‌های مجازی و سیستم‌های دینامیک، سیستم‌های یادگیری ترکیبی، نقشه‌های سازماندهی، جنبه‌های آماری و ریاضی هوش مصنوعی، روش‌های بهینه‌سازی در یادگیری، داده کاوی، سیستم‌های فازی و داده‌های بزرگ است.
1397/7/17 - 09:43

نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی داده کاوی SDM 2019

نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی داده کاوی SDM 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به تئوری و کاربرد در زمینه داده کاوی است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه داده کاوی خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه داده کاوی طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1397/7/16 - 09:46

سومین کنفرانس بین‌المللی الگوریتم‌ها، محاسبات و سیستم‌ها ICACS 2019

سومین کنفرانس بین‌المللی الگوریتم‌ها، محاسبات و سیستم‌ها ICACS 2019 یک رویداد بین‌المللی برای به اشتراک گذاشتن دانش و نتایج در تئوری، روش شناسی و برنامه‌های کاربردی اثرات و چالش‌های الگوریتم‌ها، محاسبات و سیستم‌ها را فراهم می‌کند. نتایج کنفرانس نتایج عملی و نظری است که سهم پایه‌ای برای کاربردهای الگوریتم‌ها، محاسبات و سیستم‌ها می‌باشد.
1397/7/15 - 09:49

سی و سومین کنفرانس هوش مصنوعی AAAI 2019

سی و سومین کنفرانس هوش مصنوعی AAAI 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به تئوری و کاربرد در زمینه هوش مصنوعی است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه هوش مصنوعی خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه هوش مصنوعی طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1397/7/14 - 09:15

دومین کنفرانس بین‌المللی کاربردهای سیستم‌های هوشمند APPIS 2019

دومین کنفرانس بین‌المللی کاربردهای سیستم‌های هوشمند APPIS 2019 یک رویداد بین‌المللی برای به اشتراک گذاشتن دانش و نتایج در تئوری، روش شناسی و برنامه‌های کاربردی اثرات و چالش‌های ربات‌ها و هوش مصنوعی را فراهم می‌کند. نتایج کنفرانس نتایج عملی و نظری است که سهم پایه‌ای برای کاربردهای سیستم‌های هوشمند می‌باشد.
1397/7/11 - 09:37

اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت اطلاعات و علوم کامپیوتر IMCS 2018

اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت اطلاعات و علوم کامپیوتر IMCS 2018 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به تئوری و کاربرد در زمینه‌های مدیریت اطلاعات و علوم کامپیوتر است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه مدیریت اطلاعات و علوم کامپیوتر خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه مدیریت اطلاعات و علوم کامپیوتر طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1397/7/10 - 09:58

سومین کنفرانس بین‌المللی ربات‌ها و هوش مصنوعی AIR 2018

سومین کنفرانس بین‌المللی ربات‌ها و هوش مصنوعی AIR 2018 یک رویداد بین‌المللی برای به اشتراک گذاشتن دانش و نتایج در تئوری، روش شناسی و برنامه‌های کاربردی اثرات و چالش‌های ربات‌ها و هوش مصنوعی را فراهم می‌کند. نتایج کنفرانس نتایج عملی و نظری است که سهم پایه‌ای برای توسعه ربات‌ها و هوش مصنوعی می‌باشد.
1397/7/9 - 09:47

سومین کنفرانس بین‌المللی سیگنال و پردازش تصویر SIPO 2019

سومین کنفرانس بین‌المللی سیگنال و پردازش تصویر SIPO 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به تئوری و کاربرد در زمینه‌های سیگنال و پردازش تصویر است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه سیگنال و پردازش تصویر خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه سیگنال و پردازش تصویر طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.