رویدادهای رباتیک:

1397/8/21 - 10:09

هجدهمین کنفرانس بین‌المللی آنالیز تصاویر و الگوهای کامپیوتر CAIP 2019

هجدهمین کنفرانس بین‌المللی آنالیز تصاویر و الگوهای کامپیوتر CAIP 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به آنالیز تصاویر و الگوهای کامپیوتر است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه آنالیز تصاویر و الگوهای کامپیوتر خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه آنالیز تصاویر و الگوهای کامپیوتر طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1397/8/20 - 10:25

کنفرانس بین‌المللی مرزهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین FAIML 2019

کنفرانس بین‌المللی مرزهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین FAIML 2019 یک رویداد بین‌المللی برای به اشتراک گذاشتن دانش و نتایج در تئوری، روش شناسی و برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را فراهم می‌کند. نتایج کنفرانس نتایج عملی و نظری است که سهم پایه‌ای برای کاربردهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین می‌باشد.
1397/8/19 - 10:04

هفدهمین کنفرانس بین‌المللی هوش مصنوعی در صنعت دارو AIME 2019

هفدهمین کنفرانس بین‌المللی هوش مصنوعی در صنعت دارو AIME 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به هوش مصنوعی در صنعت دارو است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه هوش مصنوعی در صنعت دارو خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه هوش مصنوعی در صنعت دارو طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1397/8/14 - 09:07

دومین کنفرانس بین‌المللی علوم داده iDSC 2019

دومین کنفرانس بین‌المللی علوم داده iDSC 2019 یک رویداد بین‌المللی برای به اشتراک گذاشتن دانش و نتایج در تئوری، روش شناسی و برنامه‌های کاربردی علوم داده را فراهم می‌کند. نتایج کنفرانس نتایج عملی و نظری است که سهم پایه‌ای برای کاربردهای علوم داده می‌باشد.
1397/8/13 - 09:46

هفتمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات سبز و انسانی ICGHIT 2019

هفتمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات سبز و انسانی ICGHIT 2019 یک رویداد بین‌المللی منحصر بفرد برای محققان، متخصصان صنعت و دانشگاهیان است که علاقه‌مند به آخرین توسعه فناوری اطلاعات سبز و انسان هستند. موضوع کنفرانس امسال چالش‌ها و فرصت‌ها در دوره پس از هوش مصنوعی است. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه فناوری اطلاعات سبز و انسانی طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1397/8/12 - 10:46

بیست و چهارمین کنفرانس واسط‌های کاربری هوشمند ACM IUI 2019

بیست و چهارمین کنفرانس واسط‌های کاربری هوشمند ACM IUI 2019 یک رویداد بین‌المللی بوده که جامعه ارتباط انسانی (HCI) با جامعه هوش مصنوعی (AI) ملاقات نموده و مشارکت در زمینه‌های مرتبط مانند روانشناسی، علوم رفتاری، علوم شناختی، گرافیک کامپیوتری، طراحی و یا هنر را پذیرفته است. امسال نیز به ویژه پیشنهادات مربوط به رابط کاربری هوشمند قابل تفسیر برای IUI 2019 را تشویق می‌کنیم.
1397/8/9 - 09:42

سی و ششمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری ماشین ICML 2019

سی و ششمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری ماشین ICML 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به یادگیری ماشین است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه یادگیری ماشین خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه یادگیری ماشین طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1397/8/7 - 09:28

شانزدهمین کنفرانس بینایی ربات و کامپیوتر CRV 2019

شانزدهمین کنفرانس بینایی ربات و کامپیوتر CRV 2019 یک رویداد بین‌المللی برای به اشتراک گذاشتن دانش و نتایج در تئوری، روش شناسی و برنامه‌های کاربردی بینایی ربات و کامپیوتر را فراهم می‌کند. نتایج کنفرانس نتایج عملی و نظری است که سهم پایه‌ای برای کاربردهای بینایی ربات و کامپیوتر می‌باشد.
1397/8/6 - 10:34

هشتمین کنفرانس بین‌المللی محاسبات ابری و علوم خدماتی CLOSER 2019

هشتمین کنفرانس بین‌المللی محاسبات ابری و علوم خدماتی CLOSER 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به محاسبات ابری و علوم خدماتی است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه محاسبات ابری و علوم خدماتی خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه محاسبات ابری و علوم خدماتی طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1397/8/5 - 10:01

اولین کنفرانس بین‌المللی پردازش سیگنال و هوش مصنوعی ASPAI 2019

اولین کنفرانس بین‌المللی پردازش سیگنال و هوش مصنوعی ASPAI 2019 یک رویداد بین‌المللی برای به اشتراک گذاشتن دانش و نتایج در تئوری، روش شناسی و برنامه‌های کاربردی پردازش سیگنال و هوش مصنوعی را فراهم می‌کند. نتایج کنفرانس نتایج عملی و نظری است که سهم پایه‌ای برای کاربردهای پردازش سیگنال و هوش مصنوعی می‌باشد.