رویدادهای رباتیک:

1397/9/6 - 11:24

ورکشاپ هوش مصنوعی در امور مالی WAIAF 2019

ورکشاپ هوش مصنوعی در امور مالی WAIAF 2019 با هدف یکپارچه‌سازی محققان و متخصصان هوش مصنوعی در امور مالی است. با تمرکز بر رعایت تقاضاهای فعلی شرکت‌ها در بخش اقتصادی، شرکت کنندگان فرصت ارائه و تشریح روش‌ها، ابزارها، چالش‌ها و تکنولوژی‌های جدید را دارند. بنابراین، این رویداد از طریق کاهش فاصله بین محققان و متخصصان کمک می‌کند، به این ترتیب اهداف بهتر تحقیق در دانشگاه‌ها و دسترسی به فناوری‌های جدید و نتایج صنعت را فراهم می‌کند.
1397/9/5 - 09:44

سیزدهمین کنفرانس سالیانه توسعه، فناوری و آموزش INTED 2019

سیزدهمین کنفرانس سالیانه توسعه، فناوری و آموزش INTED 2019 بهترین فرصت برای ارائه و به اشتراک گذاشتن تجربیات خود در زمینه آموزش، فناوری و توسعه در فضای چند فرهنگی و غنی‌سازی خواهد بود. هر سال در INTED بیش از 700 نماینده از 80 کشور مختلف در این رویداد مهم شرکت می‌نمایند.
1397/9/3 - 10:07

دهمین ورکشاپ بین‌المللی فناوری سیستم‌های گفتاری IWSDS 2019

دهمین ورکشاپ بین‌المللی فناوری سیستم‌های گفتاری IWSDS 2019 یک ورکشاپ بین‌المللی برای به اشتراک گذاشتن دانش و نتایج در تئوری، روش شناسی و برنامه‌های کاربردی اثرات و چالش‌های فناوری سیستم‌های گفتاری را فراهم می‌کند. نتایج ورکشاپ نتایج عملی و نظری است که سهم پایه‌ای برای فناوری سیستم‌های گفتاری است.
1397/8/30 - 10:07

سومین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌ها و ارتباطات NET 2019

سومین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌ها و ارتباطات NET 2019 به دنبال مشارکت قابل توجهی در شبکه‌های کامپیوتری، ارتباطات، رایانه‌های بیسیم و تلفن همراه برای شبکه‌های سیمی و بیسیم در ابعاد نظری و عملی است. مقالات اصلی در شبکه‌های کامپیوتری، پروتکل‌های شبکه و شبکه‌های بیسیم، فناوری‌های ارتباطات داده، امنیت شبکه و رایانه‌های همراه، مورد بحث این کنفرانس است.
1397/8/29 - 09:45

ششمین ورکشاپ بین‌المللی معماری شبکه RINA 2019

ششمین ورکشاپ بین‌المللی معماری شبکه RINA 2019 یک ورکشاپ بین‌المللی برای به اشتراک گذاشتن دانش و نتایج در تئوری، روش شناسی و برنامه‌های کاربردی اثرات و چالش‌های معماری شبکه را فراهم می‌کند. نتایج ورکشاپ نتایج عملی و نظری است که سهم پایه‌ای برای توسعه معماری شبکه است.
1397/8/28 - 09:41

ششمین کنفرانس بین‌المللی علوم داده SDS 2019

ششمین کنفرانس بین‌المللی علوم داده SDS 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به علوم داده است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه فناوری‌های علوم داده خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه فناوری‌های علوم داده طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1397/8/27 - 09:19

هفدهمین کنفرانس سالیانه شبیه‌سازی صنعتی ISC 2019

هفدهمین کنفرانس سالیانه شبیه‌سازی صنعتی ISC 2019 اولین کنفرانس شبیه‌سازی صنعتی در اروپاست که مروری کامل از تحقیقات مربوط به شبیه‌سازی صنعتی است و ارائه گزارش وضعیت سالانه تحقیقات شبیه‌سازی صنعتی در حال حاضر در جامعه اروپا و بقیه جهان در راستای تحقیقات صنعتی اروپا و پروژه‌های مربوط به آن است.
1397/8/26 - 09:42

اولین کنفرانس بین‌المللی یادگیری ماشین و پردازش تصویر MIND 2019

اولین کنفرانس بین‌المللی یادگیری ماشین و پردازش تصویر MIND 2019 یک رویداد بین‌المللی برای به اشتراک گذاشتن دانش و نتایج در تئوری، روش شناسی و برنامه‌های کاربردی یادگیری ماشین و پردازش تصویر را فراهم می‌کند. نتایج کنفرانس نتایج عملی و نظری است که سهم پایه‌ای برای کاربردهای یادگیری ماشین و پردازش تصویر می‌باشد.
1397/8/23 - 09:39

چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های نرم افزار ICSOFT 2019

چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های نرم افزار ICSOFT 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به فناوری‌های نرم افزار است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه فناوری‌های نرم افزار خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه فناوری‌های نرم افزار طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1397/8/22 - 09:45

یازدهمین کنفرانس بین‌المللی سیستم‌های تشخیص رایانه CORES 2019

یازدهمین کنفرانس بین‌المللی سیستم‌های تشخیص رایانه CORES 2019 یک رویداد بین‌المللی برای به اشتراک گذاشتن دانش و نتایج در تئوری، روش شناسی و برنامه‌های کاربردی سیستم‌های تشخیص رایانه را فراهم می‌کند. نتایج کنفرانس نتایج عملی و نظری است که سهم پایه‌ای برای کاربردهای سیستم‌های تشخیص رایانه می‌باشد.