رویدادهای رباتیک:

1396/4/20 - 11:27

پنجمین کنفرانس بین‌المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون

پنجمین کنفرانس بین‌المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون (ICCIA) به همت انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران به صورت دو سالانه از سال 1388 برگزار می‌شود. این کنفرانس به منظور گسترش دانش فنی و تبادل آخرين دستاوردهاي علمي- تحقيقاتی توسط صنعتگران، پژوهشگران و انديشمندان مراكز پژوهشی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور و پيگيری و رصد رويدادهاي علمي و تجاری مرتبط با کنترل و اتوماسيون صنعتی برگزار می شود.
1396/4/19 - 16:59

کنفرانس IEEE/RSJ درباره سیستم‌های رباتیک هوشمند

کنفرانس IEEE/RSJ، از طریق سخنرانی‌ها و بحث‌هایی که کارشناسان علم رباتیک و اتوماسیون انجام می‌دهند، تشکیل می‌شود. کنفرانس IEEE/RSJ یک محیط قابل توجه برای شرکت کنندگان برای کشف مرز علم و فناوری در رباتیک و اتوماسیون ایجاد خواهد کرد. به مدت پنج روز بوده که شامل دو روز کارگاه/آموزشی، سه روز ارائه فنی با جلسات کامل، نمایشگاه‌ها، تورهای فنی و غیر فنی، رویدادهای اجتماعی جذاب و همچنین جلسات انجمن رباتیک و اتوماسیون صورت می‌پذیرد.
1396/4/19 - 16:32

اولین نمایشگاه بین‌المللی محصولات و خدمات هوشمند

نخستین نمایشگاه ایران اسمارت با هدف اعتباربخشی بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانان و شرکت‌های خصوصی، گسترش فرصت‌های کسب‌وکار شرکت‌های داخلی به‌ویژه شرکت‌های صاحب نام و تکنولوژی داخلی، گسترش بازار و بهبود فروش شرکت‌های داخلی، ایجاد بستر گسترش بازار جهت تمام شرکت‌های هوشمندسازی در زمینه‌های انرژی آب، برق، ساختمان، کشاورزی، آبیاری و ایجاد بستری مناسب جهت بلوغ و به عرصه‌گذاردن طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی در تعامل با سرمایه‌گذاران ذی‌صلاح جهت به تولید رساندن طرح‌های مذکور و حمایت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برگزار خواهد شد.