رویدادهای رباتیک:

1397/12/22 - 10:09

هفتمین ورکشاپ بین‌المللی تحلیل و پیشنهاد خبری INRA 2019

هفتمین ورکشاپ بین‌المللی تحلیل و پیشنهاد خبری INRA 2019 یک رویداد بین‌المللی است که هدف آن جمع‌آوری متخصصین از دانشگاه‌ها و صنعت برای داده بزرگ و امنیت اطلاعات است. این ورکشاپ همچنین محل برگزاری محققین بین‌المللی و کارشناسان برجسته داده بزرگ و امنیت اطلاعات برای ایجاد همکاری‌های پژوهشی و همکاری‌های آینده است.
1397/12/21 - 15:15

پنجمین ورکشاپ بین‌المللی داده بزرگ و امنیت اطلاعات IWBIS 2019

پنجمین ورکشاپ بین‌المللی داده بزرگ و امنیت اطلاعات IWBIS 2019 یک رویداد بین‌المللی است که هدف آن جمع‌آوری متخصصین از دانشگاه‌ها و صنعت برای داده بزرگ و امنیت اطلاعات است. این ورکشاپ همچنین محل برگزاری محققین بین‌المللی و کارشناسان برجسته داده بزرگ و امنیت اطلاعات برای ایجاد همکاری‌های پژوهشی و همکاری‌های آینده است.
1397/12/20 - 17:06

پنجمین ورکشاپ بین‌المللی تجسم و تعامل برای هستی‌شناسی و داده‌های مرتبط VOILA 2019

پنجمین ورکشاپ بین‌المللی تجسم و تعامل برای هستی‌شناسی و داده‌های مرتبط VOILA 2019 یک رویداد بین‌المللی است که هدف آن جمع‌آوری متخصصین از دانشگاه‌ها و صنعت برای تجسم و تعامل برای هستی‌شناسی و داده‌های مرتبط است. این ورکشاپ همچنین محل برگزاری محققین بین‌المللی و کارشناسان برجسته تجسم و تعامل برای هستی‌شناسی و داده‌های مرتبط برای ایجاد همکاری‌های پژوهشی و همکاری‌های آینده است.
1397/12/19 - 10:04

پانزدهمین کنفرانس آسیایی بینایی رایانه ACCV 2020

پانزدهمین کنفرانس آسیایی بینایی رایانه ACCV 2020 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به بینایی رایانه است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه بینایی رایانه خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه بینایی رایانه طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1397/12/18 - 09:13

پنجمین ورکشاپ بین‌المللی کشف دانش در وب KDWEB 2019

پنجمین ورکشاپ بین‌المللی کشف دانش در وب KDWEB 2019 یک رویداد بین‌المللی است که هدف آن جمع‌آوری متخصصین از دانشگاه‌ها و صنعت برای کشف دانش در وب است. این ورکشاپ همچنین محل برگزاری محققین بین‌المللی و کارشناسان برجسته کشف دانش در وب برای ایجاد همکاری‌های پژوهشی و همکاری‌های آینده است.
1397/12/15 - 11:33

کنفرانس بین‌المللی محاسبات خوشه‌ای CLUSTER 2019

کنفرانس بین‌المللی محاسبات خوشه‌ای CLUSTER 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به محاسبات خوشه‌ای است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه محاسبات خوشه‌ای خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه محاسبات خوشه‌ای طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1397/12/14 - 09:44

چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی هوافضا، مکانیک و مکاترونیک CAMME 2020

چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی هوافضا، مکانیک و مکاترونیک CAMME 2020 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به مهندسی هوافضا، مکانیک و مکاترونیک است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه مهندسی هوافضا، مکانیک و مکاترونیک خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه مهندسی هوافضا، مکانیک و مکاترونیک طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1397/12/13 - 09:54

ورکشاپ مدلسازی و شبیه‌سازی سیستم‌ها و برنامه‌های کاربردی ModSim 2019

ورکشاپ مدلسازی و شبیه‌سازی سیستم‌ها و برنامه‌های کاربردی ModSim 2019 یک رویداد بین‌المللی است که هدف آن جمع‌آوری متخصصین از دانشگاه‌ها و صنعت برای ایجاد مدلسازی و شبیه‌سازی سیستم‌ها و برنامه‌های کاربردی است. این ورکشاپ همچنین محل برگزاری محققین بین‌المللی و کارشناسان برجسته مدلسازی و شبیه‌سازی سیستم‌ها و برنامه‌های کاربردی برای ایجاد همکاری‌های پژوهشی و همکاری‌های آینده است.
1397/12/12 - 09:53

نهمین سمپوزیوم آمریکای لاتین محاسبات انعطاف‌پذیر LADC 2019

نهمین سمپوزیوم آمریکای لاتین محاسبات انعطاف‌پذیر LADC 2019 به دنبال آثاری برای کاوش در قلمرو جدید، ادامه تحقیقات منحصر بفرد یا بازتاب دادن در مورد تجربه عملی است. نسخه‌های تحقیقاتی کامل باید مشکل فناوری را کشف و راه‌حل کامل را با نتایج ارائه دهند. انتظار می‌رود که گزارش‌های عملی، یک تجربه عمیق از مطالعات تجربی ارائه دهد.
1397/12/11 - 10:26

دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی منابع زبان و ارزیابی LREC 2020

دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی منابع زبان و ارزیابی LREC 2020 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به منابع زبان و ارزیابی است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه منابع زبان و ارزیابی خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه منابع زبان و ارزیابی طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.