رویدادهای رباتیک:

1398/1/21 - 09:30

پانزدهمین سمینار بین‌المللی پردازش و تحلیل اطلاعات پزشکی SIPAIM 2019

پانزدهمین سمینار بین‌المللی پردازش و تحلیل اطلاعات پزشکی SIPAIM 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به پردازش و تحلیل اطلاعات پزشکی است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه پردازش و تحلیل اطلاعات پزشکی خواهد بود. این سمینار در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه پردازش و تحلیل اطلاعات پزشکی طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1398/1/20 - 08:59

ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش و نوآوری MSMI 2019

ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش و نوآوری MSMI 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به مدیریت دانش و نوآوری است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه مدیریت دانش و نوآوری خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه مدیریت دانش و نوآوری طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1398/1/19 - 10:05

هجدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن هوش مصنوعی AIIA 2019

هجدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن هوش مصنوعی AIIA 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به هوش مصنوعی است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه هوش مصنوعی خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه هوش مصنوعی طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1398/1/18 - 09:49

سمپوزیوم بین‌المللی پردازش سیگنال در پزشکی و زیست‌شناسی SPMB 2019

سمپوزیوم بین‌المللی پردازش سیگنال در پزشکی و زیست‌شناسی SPMB 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به پردازش سیگنال در پزشکی و زیست‌شناسی است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه پردازش سیگنال در پزشکی و زیست‌شناسی خواهد بود. این سمپوزیوم در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه پردازش سیگنال در پزشکی و زیست‌شناسی طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1398/1/17 - 10:18

پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت عملیات لجستیک GOL 2020

پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت عملیات لجستیک GOL 2020 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به مدیریت عملیات لجستیک است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه مدیریت عملیات لجستیک خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه مدیریت عملیات لجستیک طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1398/1/7 - 09:57

سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی و علوم کامپیوتر COMPSE 2019

سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی و علوم کامپیوتر COMPSE 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به مهندسی و علوم کامپیوتر است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه مهندسی و علوم کامپیوتر خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه مهندسی و علوم کامپیوتر طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1398/1/6 - 10:24

چهارمین کنفرانس بین‌المللی محاسبات رباتیک IRC 2020

چهارمین کنفرانس بین‌المللی محاسبات رباتیک IRC 2020 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به محاسبات رباتیک است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه محاسبات رباتیک خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه محاسبات رباتیک طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1398/1/5 - 10:03

اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی، یادگیری ماشین و ستاره‌شناسی MMLA 2019

اولین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی، یادگیری ماشین و ستاره‌شناسی MMLA 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به مدلسازی، یادگیری ماشین و ستاره‌شناسی است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه مدلسازی، یادگیری ماشین و ستاره‌شناسی خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه مدلسازی، یادگیری ماشین و ستاره‌شناسی طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1397/12/26 - 09:48

پانزدهمین کنفرانس آسیایی مهندسی اینترنت AINTEC 2019

پانزدهمین کنفرانس آسیایی مهندسی اینترنت AINTEC 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به مهندسی اینترنت است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه مهندسی اینترنت خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه مهندسی اینترنت طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1397/12/25 - 09:23

هجدهمین ورکشاپ بین‌المللی داده‌کاوی در بیوانفورماتیک BIOKDD 2019

هجدهمین ورکشاپ بین‌المللی داده‌کاوی در بیوانفورماتیک BIOKDD 2019 یک رویداد بین‌المللی است که هدف آن جمع‌آوری متخصصین از دانشگاه‌ها و صنعت برای داده‌کاوی در بیوانفورماتیک است. این ورکشاپ همچنین محل برگزاری محققین بین‌المللی و کارشناسان برجسته داده‌کاوی در بیوانفورماتیک برای ایجاد همکاری‌های پژوهشی و همکاری‌های آینده است.