کی‌نتیک

0

یک شرکت چندملیتی مبتنی بر فناوری دفاعی انگلستان بوده که در شهر همپشایر مستقر است. در رتبه 52 جهانی در حوزه پیمانکار دفاعی بوده و در کشور انگلیس، در رتبه ششم قرار دارد. در سال 2001 به بخش خصوصی واگذار گردید.

 موقعیت جغرافیایی شرکت


 تلفن:
+44 117 3173500
 وب‌سایت: https://qinetiq.com
زمینه فعالیت: 
کلمات کلیدی:  کی‌نتیک, شرکت رباتیک, cfp

لینک های مرتبط: