پال رباتیکس

0

این شرکت متشکل از تیم طراحی، هنر و صنعت بوده که به صورت سفارشی برای ساختن ربات‌های انسان‌نما فعالیت دارند.

زمینه‌های تحقیقاتی:

  • توسعه نرم‌افزارهای رباتیک (robotics Software Development)
  • توسعه ربات‌های سفارشی (Custom Robot Development)
  • آموزش (Training)

 موقعیت جغرافیایی شرکت


 تلفن:
+34 934 145347
 وب‌سایت: https://pal-robotics.com
کلمات کلیدی:  پال رباتیکس, شرکت رباتیک, cfp

لینک های مرتبط:
 ربات Stockbot: ربات خدماتی هوشمند
 ربات Reem: پلیس رباتیک دبی