لوکاس رباتیکس

0

این شرکت توسط آقای Bruce Welty تاسیس شده است. اسامی اعضای آن به شرح ذیل است:

 • بروس وِلتی (Bruce Welty)
 • ریک فالک (Rick Faulk)
 • مایک جانسون (Mike Johnson)
 • لری گریفین (Larry Griffin)
 • آل دکین (Al Dekin)
 • کارن لیویت (Karen Leavit)
 • شان جانسون (Sean Johnson)
 • بِرَد پاورز (Brad Powers)
 • مایک ساسمن (Mike Sussman)
 • جاسمین لومباردی (Jasmine Lombardi)
 • لو جاکوز (Lou Jaquez)

 موقعیت جغرافیایی شرکت


 تلفن:
+1 844 5628700
 وب‌سایت: http://locusrobotics.com
کلمات کلیدی:  لوکاس رباتیکس, شرکت رباتیک, cfp

لینک های مرتبط:
 ربات LocusBot: ربات انباردار هوشمند