Five Elements Robotics

0

شرکت Five Elements Robotics در سال 2012 تاسیس شده است. این شرکت با ارائه خدمات کامپیوتری و نرم‌افزارهای سفارشی برای کنترل ربات شخصی و مصرفی اختصاص داده شده است. هدف آن کمک به راه‌اندازی سیستم‌های رباتیک بوده که در آن ربات‌ها بخشی از زندگی روزمره ما می‌شوند.


 تلفن:
+1 800 6818514
 وب‌سایت: http://5elementsrobotics.com
زمینه فعالیت: 
کلمات کلیدی:  Five Elements Robotics, شرکت رباتیک

لینک های مرتبط: