فست‌بریک رباتیکس

0

این شرکت توسط جناب آقای Michael Pivac تاسیس شده است. اسامی اعضای آن به شرح ذیل است:

  • مارک پیواک (Mark Pivac)
  • گابریل چیاپینی (Gabriel Chiappini)
  • شانون رابینسون (Shannon Robinson)


 تلفن:
+61 08 93800240
 وب‌سایت: http://fbr.com.au
کلمات کلیدی:  فست‌بریک رباتیکس, شرکت رباتیک, cfp

لینک های مرتبط:
 ربات Hadrian: ربات آجرچین ساختمان