ربات MantaDroid: ربات زیرآبی هوشمند

2

ربات MantaDroid برای نظارت بر زیر آب و مطالعات تنوع زیستی دریایی طراحی شده است. این ربات بهتر از برخی وسایل دیگر مورد استفاده در این زمینه برای شرایط و محیطهای این‌چنینی آب‌بندی شده است و علاوه بر این، باله‌های تعبیه‌شده در آن، امکان بهتری هم برای پیمایش این وسیله حتی در دریاهای آشفته فراهم می‌آورد. حسگرهای به کار رفته در آن نیز امکان اندازه‌گیری داده‌های هیدروگرافی و انجام عملیات جست‌وجو و کاورش را مهیا می‌سازد.

ویژگی‌ها:

وزن 700 گرم
زمان عملیاتی 10 ساعت
سرعت 0.7 متر بر ثانیه

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور سنگاپور 
  • نام سازنده: دانشگاه ملی سنگاپور

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, mantadroid, اخبار رباتیک, اخبار, ربات زیرآبی, ربات شناگر, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)